Kombinert sjokk- og avtrekksventil
Godkjent av DSB som sjokkventil uten dempingsledd for luftevakuering fra tilfluktsrom i betong.


Temet Oy er en verdensledende produsent og leverandør av utstyr for tilfluktsrom. TP Miljøteknikk er nå eneforhandler av Temet sine produkter for tilfluktsrom i Norge.