NOR ES-600 ABC-filteret brukes i ABC-beskyttede tilfluktsrom i betong og offentlige tilfluktsrom i fjell for filtrering av stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske partikler.

NOR ES-600 ABC-filteret omfatter et høyeffektiv partikulært aerosolfilter (HEPA) og et gass absorpsjonsfilter montert i en stålbeholder. Filteret foretar en to-trinns filtrering av inntaksluften, aerosol og partikkelfiltrering først, etterfulgt av gassfiltrering. Filteret er innelukket i en stiv, gasstett stålbeholder med en minimumstykkelse på 2,0 mm som sikrer støt-1 og blåsebestandighet i ABC-filteret. Gassabsorpsjonsfilteret består av et lag av spesielt impregnert aktivert karbon produsert for å overholde de norske sivile forsvarskravene. Eventuelt kan filteret også forsynes med aktivert karbon for fjerning av giftige industrielle kjemikalier (TIC). Et avansert karbonpakke- og kompresjonssystem brukes for å sikre at karbonplaten beholder sin integritet og tetthet.

Testrapporter samt tilleggs testdata er tilgjengelig på forespørsel.

Test- og ytelsesdata
Filteret er designet og testet mot reflektert eksplosjonstrykk på 1,5 bar og reflektert total impuls på 15 bar ms målt ved inntaksluftkanalen foran filteret.
Effektiviteten til det absolutte filteret (HEPA) av NOR ES-600 ABC-filter er bedre enn 99,995% for partikler på 0,3 μm. Filteret er sjokkertestet med et mekanisk sjokk på installasjonsbunnen med en akselerasjon på 20 g og en endring i hastigheten på 1,5 m / s.


 

ABC filter type

Nominell luftmengde

Nominell trykkfall

 NOR ES-150  150 m³/time  550 Pa
 NOR ES-600  600 m³/time  900 Pa
 NOR ES-1250  1250 m³/time  1300 Pa
 NOR ES-1500  1500 m³/time  1600 Pa