HURTIGLUKKERVENTIL

Hurtiglukkerventilen benyttes til avstengning av fredsventilasjonsåpninger inntil Ø300mm, samt avstengning av ABC-filterets inntak og uttak.

Eksempel på hurtiglukkerventil avstengning av fredsventilasjon.