Inngangskapasiteter

Antall innganger og størrelsen av disse fastsettes slik at deres samlede kapasitet er lik tilfluktsrommets kapasitet, idet de enkelte inngangskapasiterer for porter og dører med høyde 190 cm eller mer er:

Innvendig fri port/dør
bredde i cm

Kapasitet
ant. personer

80-100

150

101-130

200

131-150

250

151-170

300

171-190

350

191-210

400

211-230

450

231-250

500

251-300

600

Inngangskapasitet pr. dobbel dør: 350 personer.

Type 2GDD-50 benyttes som: Ytre sikringsdør, nødutgangsdør og indre trykkslusedør i offentlige tilfluktsrom.

Type 2GDD-35 benyttes som: Ytre sikringsdør og nødutgangsdør i private tilfluktsrom.

Type 2GDD-10 benyttes som: Indre gasslusedør i private og offentlige tilfluktsrom.

Dørene leveres overflatebehandlet, rustbeskyttet og påsatt neopren tetningslist.

 

Type

Lysmål

Utv. karmmål

Karmvinkel

Vekt i kg

2GDD-35

1750

1900

2050

2200

150x150x14

1680

"

"

2100

"

2400

"

1840

2GD-10

"

1900

"

2200

"

970

"

"

2100

"

2400

"

1070

GP-35

2300

2250

2600

2550

"

2300

"

2500

2650

2800

2950

"

2800

"

2700

2750

3000

3050

"

3100

GP-10

2300

2250

2600

2550

"

1235

"

2500

2650

2800

2950

"

1470

"

2700

2750

3000

3050

"

1580