Type GD-50 benyttes til sikring av ytre innganger og nødutganger i trykkgrensevegg i offentlige tilfluktsrom i fjell.

Type GD-35 benyttes til sikring av ytre innganger og nødutganger i trykkgrensevegg i offentlige og private tilfluktsrom i betong.

Type GD-10 benyttes som gasstett dør i gassgrensevegg i offentlige og private tilfluktsrom i fjell og betong. Døren benyttes normalt i gass-slusens innervegg og i rom mot nødstrømsaggregat hvor dette ligger innenfor trykkgrensen, men utenfor gassgrensen. GD-10 kan også benyttes som ytre dør i tilfluktsrom type-C når inngangen ligger under terreng.

Innvendig fri port/dør bredde i cm

Kapasitet i ant. personer

80-100

150

101-130

200

131-150

250

151-170

300

171-190

350

191-210

400

211-230

450

231-250

500

251-300

600

Type

Lysmål

Karmvinkel

Vekt i Kg

GD-35

1

2

3

4

5

6

7

8

"

800

1900

100x200x12

260

242

327

315

110

690

"

900

"

"

"

"

"

"

"

750

"

1000

"

"

"

"

"

"

"

800

"

800

2100

"

"

"

"

"

"

750

"

900

"

"

"

"

"

"

"

820

"

1000

"

"

"

"

"

"

"

880

GD-10

900

1900

100x100x10

165

190

190

180

85

270

"

900

"

"

"

"

"

"

"

280

"

1000

"

"

"

"

"

"

"

300

"

800

2100

"

"

"

"

"

"

290

"

900

"

"

"

"

"

"

"

310

"

1000

"

"

"

"

"

"

"

330

GD-50 er godkjent og leveres med samme lysmål som GD-10 og GD-35