Nødutganger.

Det skal i tilfluktsrom være nødutganger avpasset etter det antall personer tilfluktsrommet er beregnet for. I tilfluktsrom med to eller flere innganger, kan en av disse regnes som inngang og de øvrige som nødutganger. Som nødutgang kan også nytes luke av godkjent type.

Antall nødutganger bestemmes etter følgende skala:

Tilfluktsrommets leieareal

Ant. nødutg.
i betonganlegg

Ant. nødutg.
i fjellanlegg

Inntil 200 m2

1

1

201-500 m2

2

1

501-1000 m2

3

1

1000-2000 m2

4

1

Type GL-35 benyttes som:

Ytre sikring av nødutganger i private og offentlige tilfluktsrom, sikring av ventilasjonsåpninger i ytre sikringsvegger.

Type GL-10 benyttes som:

Kontrolluker innenfor trykkgrensen.

Sikring av ventilasjonsåpninger innenfor trykkgrensen.

Type

Lysmål

Utv. karmmål

Karmvinkel

Vekt i Kg

1

2

3

4

5

GL-35

700

700

900

900

100x200x12

300

GL-10

700

700

900

900

100x100x10

135