Luftinntakssystemet
For luftinntak leveres komplette sjokksikrede systemer i samsvar med forskrifter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Systemene
består av:
• Luftinntaksrør
• Inntakskammer eller plate
• Sjokkventil med innstøpt hus
• Fordelingskammer eller plate
• Fordelingsrør til ABC-filter eller aggregat.
Samtlige enheter er tilpasset slik at de enkelt kan monteres sammen.

Luftinntaksrør
Luftinntaksrør leveres i samsvar med gjeldende forskrifter for tilfluktsrom når det gjelder utforming, styrke, og maksimal lufthastighet.
Rørene leveres varmforsinket og er forsynt med flenser for fastmontering til inntakskammer eller inntaksplate.

Luftinntakskammer
Inntakskamrene er utført i 3 mm stålplater med stuss til inntaksrør og flens til sjokkventilhus. Kamrene leveres varmforsinket. Sjokkventil skal støpes inn i tilfluktsrommets ytre begrensningsvegg. Se datablad for sjokkventiler.

Fordelingskammer
Fordelingskamrene er utført i 3 mm stålplater med en eller flere stusser til fordelingsrør, samt flens til sjokkventilhus. Kamrene leveres varmforsinket og har inspeksjonsluke i front, samt kondenshull ø5 på undersiden. Stusser til fordelingsrør kan plasseres etter ønske. Ved bestilling bes oppgitt stussenes plassering og dimensjon.

Stål luftfordelingsrør
Varmforsinket fordelingsrør for luftfordeling mellom mellom sjokkventil og ABC filter, leveres i 2 mm godstykkelse komplett med flenser, bend, og avstikk. Ved bestilling må dimensjoner angis på målskisse.

Dimensjoner for fordelingsrør
Røroppheng for luftfordelingsrør Røroppheng beregnet etter forskrifter for tilfluktsrom kan leveres i varmforsinket stål.

Veggbraketter
Veggbraketter for rør med avstand til vegg maksimum 600 mm. Hver veggbrakett festes til vegg med 3 stk. ekspansjonsbolter HSA M6x65. Det skal benyttes minst 2 veggbraketter og størst avstand mellom brakettene er vist i tabellen.

Takoppheng
To-delte justerbare takoppheng. Bemerk at luftfordelingsrøret må bestilles med festeører fortak-oppheng for å benytte disse. Ved rørdimensjoner opp til DN 250 festes hver brakett til taket med 1 stk ekspansjonsbolt HSA M8x65. Ved rørdimensjoner DN 350 - DN 500
benyttes 2 stk ekspansjonsbolter HSA M8x65 Det skal benyttes minst 2 stk takoppheng. Største. avstand mellom opphengene er 1,4 m.

Forespørsler
Ved forespørsel og bestilling bes spesifisert utformingen og dimensjoner på kamrene, plater, og rør så langt det er mulig i form av skisser.