Utskrift

Montering- og bruksanvisning for monterbar gass sluse NOR SL-203

Kassen inneholder montérbar gass sluse og skal være fastskrudd i umiddelbar nærhet til inngangsdøren. Kassen skal forbli plombert til klargjøring for beredskap. 

Bruksområde
Monterbar sluse NORFO SL-203, er godkjent av. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som alternativ til fast sluse i tilfluktsrom som er mindre enn 200 m2.
Standardutførelsen kan benyttes for dører med høyde inntil 2100 mm lysåpning, og minimum takhøyde 2200 mm.
Spesialutførelse for dører med høyde 2200 mm kan leveres.
Det skal være en kombinert avtrekk/overtrykksventil i slusen.
For dører med bredde på 1000 mm lysåpning plasseres ventilen ved siden av døren.
For dører med bredde 1200-1300 mm kan ventilen plasseres i dørbladet.

Konstruksjon
Slusen er utført i et stykke av armert, hvit PVC duk.
Hver sidevegg er forsynt med vindu som bedrer kommunikasjonen mellom sluse og oppholdsrom.
Ut og innpassering skjer i slusens front mellom sideveggene.
Slusens gulvareal er 2,1m2.

Montering
Til kassens front er festet boremal, 13 slagankere, og skruer for feste av kassen. ved montasje bores 13 stk 12 mm hull hvor de medfølgende slagankere settes inn.
Oppbevaringskassen skrus fast.

Lagring
Slusen oppbevares i fredstid i en plombert kasse av stål.
Kassen skrus fast til veggen ved inngangsdøren og skal forbli plombert inntil klargjøring ved beredskap.

Klargjøring
Slusen klargjøres ved beredskap. Instruks for klargjøring er festet til oppbevaringskassen.

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling oppgis dørens lysmål.
Detaljert informasjon om vår monterbare sluse sendes på forespørsel.

Klargjøring
I fredstid oppbevares sluse NORFO SL-203 i en kasse fastskrudd til veggen i inngangsdørens nærhet. Kassen skal forbli plombert til klargjøring ved en eventuell beredskapssituasjon.

Slusen klargjøres ved beredskap. Instruks for klargjøring er festet til oppbevaringskassen.