Bruksområder
Ventilen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som sjokk og sjokk-/ overtrykksventil uten dempningsledd:
KC-S/1 og KC-T/1 for tilfluktsrom i betong KC-S/3 og KC-T/3 for offentlig tilfluktsrom i fjell.
For bruk i fjellanlegg har ventilen et kraftigere innstøpingshus, mens ventilelementene er de samme.

Ventilen har også anvendelse i sivile produksjonsanlegg hvor det er fare for eksplosjoner, f.eks. i petrokjemiske anlegg og andre prosessanlegg.

Konstruksjon
Ventilelementene leveres i to utførelser, KC-S (enkel) og KC-T (dobbel), bestående av ventilhus og en eller to ventilstaver av anodisert aluminium med hengsler i rustfritt stål.
Ventilelementene monteres i innstøpingshus dimensjonert i henhold til den aktuelle trykkbelastning, luftmengde, og tillatt trykkfall.

Standard innstøpningshus leveres varmforsinket med forskalingsplater for systemforskaling.

På forespørsel kan vi levere andre typer hus for innmuring eller fastbolting tilpasset de aktuelle forhold. Innstøpingshus kan også leveres i syrefast stål.

Spesielle egenskaper

  • Lukker automatisk både ved trykk og undertrykk
  • Motstår gjentatte belastninger >1100 kPa reflektert eksplosjonstrykk av lang varighet
  • Kort lukketid: 1.5 ms ved 1000 kPa.
  • Laveste lukketrykk: 2500 Pa (2.5 kPa)
  • Fleksibel mht. kapasitet og byggemål
  • Stor kapasitet
  • Vedlikeholdsfri - korrosjonsbestandig
  • Enkel innstøping og montering
  • Ventilåpningen kan værer nødutgang når elementene fjernes

Vedlikehold
Sjokkventiler skal inspiseres minst en gang årlig og skal holdes rene. Ventilelementene har ingen smurte deler som kan sette seg fast på grunn av manglende smøring.
Inntak / fordelingskammer.

Vi kan også levere inntak-/fordelingskammer tilpasset innstøpingshuset og det aktuelle kanalopplegg.

Videre kan vi levere inntaks- og fordelingskanaler ifølge krav fra Direktoratet for sivil beredskap. Standard utførelse er varmforsinket stålplate.

Rister
I tilfeller hvor sjokkventilen ikke skal tilknyttes kanaler, kan vi levere rister tilpasset innstøpingshuset. Utførelser i pulverlakkert stål (hvit), eller rustfritt stål.

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:
• Luftmengde og tillatt trykkfall
• Funksjon
• Eksplosjonstrykk
• Veggtykkelse
• Størrelse og utforming av innstøpingshus ved avvik fra standard utførelse
• Skisser for kanalopplegg ved leveranse av kammer og kanaler.

Tekniske data

Funksjon
Sjokkventil KC kan anvendes som sjokkventil for luftinntak/evakuering og som sjokk/overtrykksventil.
Ventilen lukker for positive og negative trykkfaser av en eksplosjon. Ventilelementet kan ikke monteres for
luftevakuering i horisontalt tak ( for dette formål, se ventil FC-H ).
Strømningsretning for ventilasjonsluft er vist med hvite piler. Eksplosjonstrykk er vist med svart pil.

1. Luftinntak
Ventilelement vertikalt, rødt merke ned og ut.
Alternativt ventilelement horisontalt, rødt merke ut. Ventilstaven er normalt i åpen midtstilling. Ventilen lukker ved trykk og åpner seg deretter. 
2. Luftinntak (sjokk/undertrykk)
Ventilelement vertikalt, rødt merke opp og ut:
Ventilstaven er normalt i lukket stilling. Ventilen
åpnes av undertrykket (ca 90 Pa) når ventilasjonen er i gang. Den lukker ved trykk og åpnes deretter av ventilasjonen. 

3. Evakuering
Ventilelement vertikalt, rødt merke ned mot flens.
Alternativt ventilelement horisontalt, rødt merke
mot flens Ventilstaven er normalt i åpen midtstilling.
Ventilen lukker ved trykk og åpner seg deretter.

4. Evakuering (sjokk/overtrykk)
Ventilelement vertikalt, rødt merke opp mot flens:
Ventilstaven er normalt i lukket stilling. Ventilen
åpnes av overtrykket (ca 90 Pa) når ventilasjonen
er i gang. Den lukker ved trykk og åpnes deretter
av ventilasjonen.