Bruksområder
ESV-San-100 er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som sjokkventil for sikring av lufteledning fra bunnledninger i tilfluktsrom i betong. Ventilen monteres til  innstøpt vegggjennomføring på innsiden av trykkbarrieren.
Eventuelt til innsveiset gjennomføring ved stålkonstruksjoner.
Ventilen har også anvendelse i sivile produksjonsanlegg hvor det er fare for eksplosjoner, f.eks. i petrokjemiske anlegg.

Konstruksjon
Ventilen består av et ventilhus i varmforsinket stål og en talerkenventil i rustfritt stål. Ventilen holdes åpen ved hjelp av fjærer og tillater ventilasjonsluften å passere i begge retninger. Hvis
ventilen blir utsatt for en trykkbølge blir ventilen presset mot ventilsetet og lukker. På grunn av fjærene vil den åpne seg automatisk når trykkbølgen er over. Ventilen stenger også for undertrykk.

Tekniske data
ESV-San-100 beskytter mot et refleksjonstrykk på 1100 kPa i begge retninger. Mht. trykkfall vises til diagram nedenfor.

Montering
Ventilen kan monteres både vertikalt og horisontalt til flenser ND 100 iflg. NS 184 (DIN 2641). Ved horisontal montering skal drenspluggen vende ned.

Vedlikehold
Sjokkventiler skal inspiseres minst en gang årlig og skal holdes rene. Eventuell kondens tappes av gjennom drensplugg. Ventilelementene har ingen smurte deler som kan sette seg fast på grunn av manglende smøring.

Tilleggsutstyr

  • Gjennomføring i varmforsinket stål for innstøping i vegg.