I 1992 foretok Temet OY en serie eksplosjons tester av tilfluktsrom.

En rekke svært store (20-26 tonn TNT) eksplosjoner ble avfyrt for å teste sjokkventiler og tilfluktsroms dører. Testene ble utført fra forskjellige vinkler i forhold til tilfluktsrommet.

Måleutstyr viste at det ikke ble noen materielle eller funksjonelle skader på sjokkventilene eller tilfluktsrom dørene under de forskjellige testene. Forholdene inne i tilfluktsrommet var hele tiden trygt. Trykkbølgene nådde aldri skadelige nivåer, og utstyret overlevde alle testene.