"Ber folk holde seg innendørs."

"Beboere oppfordres til å lukke dører og vinduer, og holde seg innendørs."

Dette er meldinger eller overskrifter som ikke er helt ukjent. Hjemmet vårt kan i noen tilfeller være det tryggeste stedet å oppholde seg om det skulle oppstå fare.
Det er ikke bare ved krig eller terror vi kan ha behov for å søke tilflukt i vårt eget hjem eller i et tilfluktsrom.
Om du blir isolert av f.eks. dårlig vær eller brann, og strømmen blir borte i flere dager, er det godt å være forberedt i ditt eget hjem også.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har konkrete råd om hvordan du kan være forberedt på en krisesituasjon og klare deg selv noen dager. Vi gjengir noen av DSBs råd her.

Hva kan skje?
Tenk igjennom hva dere skal gjøre for eksempel ved et langvarig strømbrudd, brann i boligen eller større ulykker.
Er du spesielt utsatt for vær og vind der du bor? Er det noe i din hverdag du ikke ville klart deg uten? Dette er ting du bør tenke igjennom og planlegge for.

Vær beredt
De fleste av oss er helt avhengig av strøm i hverdagen; til oppvarming, lys, matlaging, varmtvann og elektriske apparater.
Med et lite reserverlager av det du er mest avhengig av - mat, vann og varmekilder - er du bedre rustet for å klare deg selv noen dager.

Vurder risiko og sårbarhet i ditt hjem:

 • Tenk igjennom hvilke farer, ulykker og utfordringer du kan møte hjemme.
 • Tenk igjennom konsekvensene av langvarig strøm-, vann og telebrudd.
 • Finn ut hvilke risiko som kan reduseres på forhånd.
 • Avklar behovet for å bedre beredskapen i ditt hjem.

Dette bør du ha i hus

 • drikkevann
 • tørrmat/hermetikk (også til hunden, katten... )
 • radio med batterier (dab)
 • lommelykt
 • stearinlys
 • fyrstikker
 • ved
 • førstehjelpsutstyr
 • kokeapparat som går på gass eller rødsprit så du kan få deg litt varm mat
 • kontanter
 • medisiner du er avhengig av