Lierbyen Ungdomskole i Lier Kommune.

Dette er et tilfluktsrom for 300 personer som ble overlevert av TP Miljøteknikk til Lier Kommune i 2011. TP Miljøteknikk AS prosjekterte og leverte et komplett tilfluktsrom ferdig godkjent av Buskerud Sivilforsvarsdistrikt.

TP Miljøteknikk AS leverte og monterte produktene, samt utførte testkjøringen av anlegget sammen med Buskerud Sivilforsvardistrikt før godkjenningen.

Leveransen fra TP Miljøteknikk bestod av følgende produkter ferdig levert og montert:

 • Krigsventilasjon med ABC-ventilasjon, luftinntak, sjokkventiler, overtrykksventiler, reguleringsventiler, overtrykksmåler og hurtiglukkerventiler for avstengning av fredsventilasjonen ved beredskap.
 • Sluseanegg med dusj, sirene og "LUKK DØREN" signal.
 • Nødstrømsaggregat med sjokkventil, luftinntak, eksosavløp.
 • Komplett sett med løsutstyr.
 • Montering av fester til tørrklosettavlukkere.
 • Gass og trykksikkre kabel og rørgjennomføringer.
 • Diverse merking av komponenter iht Driftsinstruks for tilfluktsrommet.
 • Nødsamband med nødsambandskilt.
 • Diverse tilfluktsromsskilt + nøutgangsskilt.
 • Utarbeidelse av godkjent Driftsinstruks for Tilfluktsrommet.
 • Det elektriske ble utført av Elektrisk Produksjon under TP Miljøteknikk AS sin prosjektledelse.