Vemork er en kraftstasjon som ligger i Vestfjorddalen vest for Rjukan i Telemark.
Bygget av Norsk Hydro, og satt i drift med ti aggregater 11. mai 1911. Kraftverket leverte 200 000 HK (147 MW) og var i sin tid et av verdens største.
Sjokkventil for eksplosjon og brannsikring
Våre Sjokkventiler er utviklet for kortest mulig responstid/lukketid. Sirkulær struktur på sjokkventilens lokk/aksel, og øvrige konstruksjon, er det optimale. Vi oppnår symmetri, dvs like forhold rundt hele flaten.
Tucuruí-demningen
Tucuruí er en demning og et vannkraftverk i Tocantins-elven i det sentrale Brasil. Navnet kommer av en liten by som måtte flyttes da dammen ble konstruert.
Demningen ved Rosskrepp kraftstasjon

Hvorfor er runde sjokkventiler valgt?

Våre Sjokkventiler er utviklet for kortest mulig responstid/lukketid.
Sirkulær struktur på sjokkventilens lokk/aksel, og øvrige konstruksjon, er det optimale.

Vi oppnår symmetri, dvs like forhold rundt hele flaten. Avstanden fra senter til ytterkant av lokket er den samme. Dette designet gir samme moment rundt hele når det blir utsatt for sjokkbølger. Dette gir derfor mest mulig jevn trykkfordeling, og minimal mulighet for låsing mot akselen. På generelt basis er rundt design det beste. Ved testing under skjevbelastning har dette vist seg å være en suksess.

Bue-form, sirkulær- og sylinderform er å foretrekke framfor kantede former som gir spenningstopper og variable påkjenninger.


Disse produktene skal beskytte menneskeliv.

Et design og utforming som gir den minste tvil om hvorvidt en konstruksjon fungerer som forventet må ikke forekomme.

En sekundæreksplosjon kan føre til store skader på utstyr i transformatorcellen. Cellens omliggende konstruksjoner er også utsatt for skader. Skadeomfanget vil avhenge av blant annet eksplosjonstrykket. Hydrokarboneksplosjoner kan generere opp til 20 bar overtrykk. Til sammenligning vil et menneske mest sannsynlig dø eller få store skader ved et trykk mellom 0,25 – 1,2 bar. Når transformatorkassen revner, er det fare for at prosjektiler vil spre seg i cellen. Disse vil utgjøre en fare for mennesker, i tillegg til brann- og eksplosjonsfaren som oppstår.